Kevään 2017 kuntavaaliteemani

Koulukaupunki

Puolustetaan koulutusta ja pidetään huolta kouluista, oppilaista ja opettajista.

Elinvoimainen ja nuorekas

Vain elinvoimainen kaupunki turvaa laadukkaat palvelut. Rakennetaan korkeammalle ja tiiviimmin ja luodaan uutta kasvua.

Hyvinvoiva

Mahdollisuuksia liikunnalle, kulttuurille ja vaikuttamiselle. Aktiiviset ihmiset tekevät aktiivisen kaupungin!

Joensuu - koulukaupunki

Laadukas koulutus on kotikaupungin valtti

Joensuun yksi merkittävä imagollinen vahvuus on jo kauan ollut laadukas koulutus. Kaupungistamme löytyy oppilaitoksia joka lähtöön: Joensuussa on hyviä peruskouluja, monipuolisia lukioita, laadukasta korkeatasoista koulutusta niin yliopistossa kuin ammattikorkeakoulussa sekä laadukasta ammatillista koulutusta. Lisäksi tarjontaa täydentää esimerkiksi aikuiskoulutuspalvelut sekä kansalaisopisto.

Lähtökohdat ovat hyvät. Pidetään niistä kiinni, ja uudistetaan koulutusta muuttuvan maailman ehdoilla. Aloitetaan ensimmäisen vieraan kielen opsikelu jo ensimmäisellä luokalla. Edistetään digiajan tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä, tarjotaan opettajille riittävästi täydennyskoulutusta eikä kasvateta ryhmäkokoja liian suuriksi. Tarjotaan lukiolaisille mahdollisimman monipuolinen kurssivalikoima ja avataan koulujen ovia ympäröivään maailmaan; tehdään yhteiskunnan arki tutuksi nuorille. 

Elinvoimainen ja nuorekas Joensuu

Vastuullinen taloudenpito, vireä yritystoiminta ja nuorekas ote kaupungin kehittämiseen luovat elinvoimaisen kaupungin

Joensuu on elinvoimainen, kun se houkuttelee niin uusia yrityksiä kuin asukkaita. Kaupungilla on oltava tilaa kasvaa ja kehittyä monipuoliseksi kasvukeskukseksi. 

Kaupunkimme korkea työttömyysprosentti on nujerrettava. Joensuun on oltava yrittäjäystävällinen kaupunki, jossa yritykset kasvavat ja uusia syntyy. Yritystoiminnan kasvun seurauksena saadaan entistä useampi joensuulainen töihin. Tarvitaan jouhevia lupaprosesseja, vähemmän byrokratiaa sekä aloittavien yrittäjien boostausta. 

Korkea ja tiivis rakentaminen on kasvavan kaupungin merkki ja merkittävä vetovoimatekijä. Fiksulla ja rohkealla kaavoituksella rakennamme Joensuusta kaupungin näköisen kaupungin. Oikeanlainen kaupunkirakenne mahdollistaa esimerkiksi joukkoliikenteen ja yritystoiminnan etujen huomioimisen. 

Hyvinvoivien ihmisten kaupunki

Lähiliikuntapaikat, lasten harrastustakuu, monipuolinen kulttuuritarjonta, suuret ja pienet tapahtumat - Joensuusta Itä-Suomen iloisin kaupunki!

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä on siirtymässä kunnilta maakunnille. Kuntien tärkeäksi tehtäväksi jää kuitenkin edelleen asukkaiden terveyden edistäminen. Myös Joensuussa kaupunkilaisesta tulee pitää huolta.

Joensuu on liikuntakaupunki. Meillä on hyvät lenkkipolut, hiihtoladut sekä Suomen paras koripallojoukkue. Otetaan tästä kaikki irti ja pidetään urheilukaupungin profiilista kiinni. Pidetään huoli, että jokaisella kaupunkilaisella on mahdollisuus harrastaa sellaista liikuntaa, joka tuntuu hyvälle ja edistää kunkin omaa hyvinvointia.

Etsitään sopivat keinot toteuttaa lasten harrastustakuu. Harrastaminen on erinomainen keino torjua yksinäisyyttä, syrjäytymistä, terveydellisiä ongelmia sekä epätasa-arvoa. Harrastamisen riemu ja kaverit ovat jokaisen lapsen oikeus. Turvataan jokaiselle joensuulaiselle lapselle ainakin yksi mieluisa harrastus.